Dla Grupy Eurocash,  lidera w hurtowej dystrybucji produktów szybko zbywalnych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych, przygotowaliśmy sześciominutowy film za pomocą techniki whiteboard animation na potrzeby corocznego spotkania z dostawcami. Na projekt składał się scenariusz, rysunki, podkład lektorski, animacja oraz udźwiękowienie.