Rezerwacja: 4 warstwy prezentacji – 2 dni (online)

7-8 grudnia, 9:30-17:30