Szkolenia

Cmentarzysko dobrych pomysłów pełne jest nagrobków: „Słuszny. Pominięty. Spoczywaj w pokoju”. Produkt, projekt lub idea, rzadko bronią się samą treścią.

Aby przebić się przez terabajtową ścianę komunikacyjnego szumu zasłaniającą odbiorcę, potrzebują sceniczno-narracyjnego opakowania. Pomożemy Ci je zbudować na spotkanie, konferencję i wideokonferencję. Uczymy autorskiej metodyki 4 warstw prezentacji. Stała się ona standardem na największej polskiej konferencji marketingowej – I love marketing. Korzystają z niej prelegenci, o których mówi się, że mają talent.

  • 4 warstwy prezentacji (1 dzień)

    Przekrojowe szkolenie pozwalające zrozumieć, jak zadbać o wartość, narrację, warsztat sceniczny i wizualizację. Po zajęciach uczestnicy tworzą prezentacje, które rezonują z odbiorcami na spotkaniach, wystąpieniach i wideokonferencjach.

  • 4 warstwy prezentacji (2 dni)

    Przekrojowe szkolenie pozwalające zrozumieć, jak zadbać o wartość, narrację, warsztat sceniczny i wizualizację, ze szczególnym uwzględnieniem wizualizacji danych oraz większą dawką ćwiczeń praktycznych niż w wariancie jednodniowym. Po zajęciach uczestnicy tworzą prezentacje, które rezonują z odbiorcami na spotkaniach, wystąpieniach i wideokonferencjach.

  • Grafika w prezentacjach

    Intensywny warsztat praktyczny, po którym uczestnicy tworzą metodyczne slajdy na spotkania, konferencje i wideokonferencje oraz slajdumenty służące jako oferty, materiały szkoleniowe czy raporty.

Porównanie szkoleń

Wprowadzenie do metodyki 4 warstwWarstwa wartościWarstwa narracjiData storytellingWarstwa warsztatu scenicznegoWarstwa wizualizacjiWizualizacja danych
4 Warstwy
– 1 dzień
4 warstwy
– 2 dni
Grafika
w Prezentacji