Rezerwacja – 4 warstwy prezentacji 2 dni

30-31 lipca, 9:30-17:30, Warszawa10-11 września, 9:30-17:30, Warszawa