Rezerwacja – 4 warstwy prezentacji 2 dni

2-3 listopada, 9:30-17:30, Warszawa