Rezerwacja – 4 warstwy prezentacji – 1 dzień

5 października, 9:30-17:30, HubHub Nowogrodzka, Warszawa